Vi tilbyder

Vi praktiserer anerkendende pædagogik og samarbejdsbaseret problemløsning.

Vi lægger vægt på, at…

- hvert barn får en kontaktpædagog.

- lære det enkelte barn og dets historie at kende gennem dialog med barnet og gennem et konstruktivt 
  personale- og forældresamarbejde.

- deltage i netværksmøder.

- bruge kontaktbøger mellem hjem og Reden.

- tale med det enkelte barn om, hvad der er eller kan være svært.

- fastlægge en for det enkelte barn passende daglig struktur og rutine.

- fastlægge tydelige og letforståelige regler.

- stille krav som muliggør succes.

- formulere os positivt og så vidt muligt undgå ordet ikke.

- at være mere værdistyret end regelstyret

- give mulighed for tilbagetrækning.

- give valgmuligheder, men få.

- give mulighed for en vekslen mellem ro og motorisk aktivitet.

- så vidt muligt have svar på rede hånd.

- udvise enighed i personalegruppen.

Vi vil forberede til begivenheder og aktiviteter ved at…

- planlægge og informere i god tid.

- formulere enkle forståelige forklaringer.

- sørge for at få tilbagemeldinger.

- bruge piktogrammer og andet billedmateriale, hvis der er behov for det.

Vi vil anvise ved at…

- lave enkle ”opskrifter” og aftaler.

- træne sociale kompetencer.

- lave individuelle handleplaner.

- være gode rollemodeller.

- udarbejde individuelle handlestrategier med det enkelte barn.

Sidst opdateret: 06.03.2015