Vores pædagogik

Vores pædagogiske tilgang

I Reden opfatter vi først og fremmest børn og unge, som individuelle personer med forskellige behov. Vi har udfra denne tankegang ikke lagt os fast på én pædagogisk metode som den eneste.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns/unges ressourcer og behov og tilrettelægger vores pædagogiske tiltag ud fra disse og ud fra den gruppe barnet/den unge befinder sig i.

Vi læner os dog som udgangspunkt op af KRAP, hvor den ressourcefokuserende og den anerkendende pædagogik er i fokus.

Vi lægger vægt på struktur, forudsigelighed og genkendelighed for barnet/den unge, men hvor der samtidig gives mulighed for udfordringer og oplevelser, som barnet/den unge kan honorere.

Kulturen i Reden kendetegnes ved åbenhed, anerkendelse og respekt for forskellighed.

Det interne samarbejde er kendetegnet ved åben dialog og refleksion. Ånden er positiv, konstruktiv og humoristisk, hvilket giver en god dynamik personalet imellem, som smitter af på børnenes/de unges trivsel.

Der forekommer samarbejde med skoler, SFO-er, børnehaver, psykologer, samt børnepsykiatriske afdelinger og sidst men ikke mindst forældre. Dette har betydning for forståelsen for den enkelte og giver mulighed for samstemmelse af handlestrategier, som skaber forudsigelighed samt genkendelighed.

Sidst opdateret: 06.03.2015